Pod koniec listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2020.2091) pojawił się zapis na temat obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu pracy. Konieczność zakrywania nosa i ust przy użyciu części odzieży, maseczki, maski, przyłbicy lub kasku miała dotyczyć także mechaników samochodowych, których liczba przekracza 1 osobę na pomieszczenie.

Kilka dni później, na początku grudnia 2020 r. szybko zmieniono treść rozporządzenia. Rząd uznał, że aż tak daleko idące restrykcje wykraczają poza realny stopień zagrożenia zarażeniem koronawirusem, zezwalając pracodawcom na decydowanie o konieczności noszenia maseczek w miejscu pracy przez mechaników samochodowych. Fala krytyki, która napłynęła przez kilka dni obowiązkowego noszenia maseczki w serwisach wskazywała na duży dyskomfort pracy oraz nierespektowanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

Przeczytaj jak odkażać i dezynfektować samochody klientów podczas zagrożenia COVID-19

Czy artykuł był pomocny?
TakNie