Ciągły wzrost odpadów na świecie zmusza do działań proklimatycznych. Jednym z takich działań jest regeneracja części, czyli przywrócenie własności użytkowych przedmiotom zużytym lub uszkodzonym. Z myślą o serwisach przyczyniających się do zahamowania pogarszania się klimatu, Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Program jest dedykowany przedsiębiorstwom realizującym gospodarkę o tzw. obiegu zamkniętym. W puli jest ponad 13 milionów złotych.

Dla kogo dokładnie jest ten projekt?

W projekcie mogą wziąć udział firmy nie tylko powtórnie wykorzystujące części (regeneracja), ale także zmniejszające liczbę generowanych odpadów oraz zużywanych surowców. Pozyskane fundusze wykorzystać można do zakupu wyposażenia wpływającego na mniejsze zużycie energii, wody, surowców oraz zwiększania efektywności ich wykorzystania. Aby się wyróżnić warto opracować plan zmian w serwisie o charakterze innowacyjnym i łatwym do powielania w innych przedsiębiorstwach.

Jak uzyskać dofinansowanie?

W celu wzięcia udziału w projekcie należy wypełnić koncepcję projektową oraz złożyć ją do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Więcej informacji znajdziecie pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,34,wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html

Wnioskować można maksymalnie o 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota jaką można otrzymać to 1 313 640 zł, a maksymalna to 4 378 800 zł. Okres składania koncepcji projektowych trwa od 22 lipca do 22 września 2020 r.

Czy artykuł był pomocny?
TakNie