Niedawno na blog.dobrymechanik.pl opublikowaliśmy recenzję klucza dynamometrycznego Wera Click-Torque, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Być może nie wszyscy wiedzą, ale klucza dynamometrycznego nie można traktować jak zwykłej grzechotki. Istnieją pewne podstawowe wytyczne, pozwalające utrzymać klucz w należytym stanie. Ten stan jednocześnie wpływa na precyzję działania, a o to głównie chodzi przy kluczach pomiarowych.

Zapamiętaj, że:

 • Nie wolno używać klucza, jeżeli po ustawieniu żądanej wartości Nm, mechanizm nie zostanie zablokowany
 • Po zablokowaniu mechanizmu nie należy próbować zmieniać żądanej wartości Nm
 • Podczas kręcenia, klucz powinien być trzymany za środkową część rękojeści
 • Im wyższa ustawiona wartość Nm, tym głośniejsze i bardziej wyczuwalne kliknięcie przy jej osiągnięciu
 • Nie wolno dokręcać śruby/nakrętki po usłyszeniu kliknięcia. Dalsze kręcenie spowoduje przekroczenie ustawionej wartości Nm
 • Nie wolno używać rur ani przedłużek do klucza dynamometrycznego
 • Nie wolno używać klucza dla wartości niższych i wyższych od przewidzianych na skali
 • Nie wolno zanurzać klucza w benzynie i rozpuszczalnikach
 • Klucz nieużywany powinien być przechowywany w pozycji najniższej wartości nastawy Nm
 • Użycie klucza po długiej przerwie wymaga kilkukrotnego ustawienia dolnych zakresów pomiarowych, celem rozprowadzenia środka smarnego przed przystąpieniem do pracy
 • Klucz dynamometryczny podlega kalibracji po upływie ok. 1 roku, lub 5 000 cykli pracy.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Wam dłużej cieszyć się sprawnym i precyzyjnym kluczem dynamometrycznym, który do najtańszych również nie należy.

Czy artykuł był pomocny?
TakNie